Description

metodă de integrare a genului care introduce preocupările de egalitate de gen în obiectivele de evaluare, dar și în metodologia, abordările și utilizarea evaluării.

Additional notes and information

Monitorizarea și evaluarea sensibilă la gen se folosește pentru a determina dacă un program vizează diferitele priorități și nevoi ale femeilor și bărbaților, pentru a evalua dacă are un impact asupra relațiilor de gen și a determina aspectele de gen care trebuie integrate în sistemele de monitorizare și evaluare. Includerea obiectivelor și indicatorilor de egalitate de gen în faza de planificare întărește și responsabilitatea față progresele făcute în problemele de egalitate de gen. Monitorizarea și evaluarea eficientă care să reflecte dimensiunea de gen, trebuie să cuprindă atât date cantitative, cât și calitative care să măsoare impactul asupra relațiilor de gen. În lipsă de date suficiente este dificilă o analiză profundă a impactului asupra egalității de gen. Acest lucru presupune minimal ca toate datele să fie culese, prezentate și analizate defalcat pe sexe.