Description

μέθοδος ένταξης της διάστασης του φύλου η οποία εντάσσει σχετικές με την ισότητα των φύλων επιδιώξεις στους στόχους, τη μεθοδολογία, τις προσεγγίσεις και την αξιολόγηση πολιτικών, μέτρων και δράσεων

Additional notes and information

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση με ευαισθησία ως προς τη διάσταση του φύλου εφαρμόζεται για να διαπιστωθεί κατά πόσον ένα πρόγραμμα ή μια δράση ανταποκρίνεται στις διαφορετικές προτεραιότητες και ανάγκες των γυναικών και των ανδρών. Με τον τρόπο αυτόν επιδιώκεται να αξιολογηθεί ο αντίκτυπός τους στις σχέσεις μεταξύ των φύλων, ώστε να καθοριστούν οι έμφυλες συνέπειες οι οποίες πρέπει να ενσωματωθούν στα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης. Η συνεκτίμηση ρητών στόχων και δεικτών για την ισότητα των φύλων κατά το στάδιο του σχεδιασμού ενισχύει επίσης την υποχρέωση λογοδοσίας όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται σε θέματα ισότητας των φύλων. Η αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση με γνώμονα το φύλο πρέπει να περιλαμβάνει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίζεται ο αντίκτυπος στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Χωρίς επαρκή στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να γίνει ουσιαστική αναγνώριση των επιπτώσεων στην ισότητα των φύλων, γεγονός που συνεπάγεται συλλογή, λεπτομερή ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων.