Description

ligestillingsvurderingsmetode, der integrerer ligestillingsspørgsmål i evalueringsmålene, men også i evalueringsmetoderne, tilgangene og anvendelsen

Additional notes and information

Kønssensitiv overvågning og evaluering bruges til at afdække, om et program tager hånd om kvinders og mænds forskellige prioriteter og behov med henblik på at vurdere, om det har indflydelse på kønsrelationer, og at fastlægge, hvilke kønsaspekter der skal integreres i overvågnings- og evalueringssystemer. Inddragelsen af eksplicitte ligestillingsmål og -indikatorer i planlægningsfasen styrker også ansvarligheden med hensyn til de fremskridt, der er gjort inden for ligestilling mellem kønnene. Effektiv kønsrelateret overvågning og evaluering skal indeholde både kvalitative og kvantitative data, som måler virkningen på kønsrelationer. Uden tilstrækkelige data er det meget vanskeligt at foretage en betydningsrelevant analyse af indvirkningen på ligestilling. Dette indebærer også, at alle data som minimum skal indsamles, præsenteres og analyseres på en kønsopdelt måde.