Description

a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének olyan módszere, amely a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos megfontolásokat beépíti az értékelési célkitűzésekbe, továbbá az értékelés módszertanába, megközelítéseibe és alkalmazásába

Additional notes and information

A nemek közötti egyenlőség szempontjait érvényesítő nyomon követést és értékelést annak megállapításához használják, hogy egy adott program kezeli-e a nők és a férfiak eltérő prioritásait és igényeit, hatással van-e a nemek közötti kapcsolatokra, továbbá hogy melyek azok a nemi szempontok, amelyeket be kell építeni a nyomonkövetési és értékelési rendszerekbe. A kifejezetten a nemi egyenlőségre vonatkozó célkitűzések és mutatók tervezési szakaszban történő felvétele az elszámoltathatóságot is erősíti a nemek közötti egyenlőség kérdéseiben elért előrehaladás tekintetében. A nemi szempontokat hatékonyan figyelembe vevő nyomon követésnek és értékelésnek kvalitatív és kvantitatív adatokat egyaránt magában kell foglalnia, amelyek mérik a nemek közötti kapcsolatokra gyakorolt hatást. Elegendő adat nélkül rendkívül nehéz érdemben elemezni a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatást. Ez azt is jelenti, hogy minimumkövetelményként valamennyi adatot nemekre lebontva kell gyűjteni, bemutatni és elemezni.