Description

metoda uvođenja rodno osviještene politike koja integrira pitanja rodne ravnopravnosti u procjenu ciljeva, u metodologiju procjene, u pristupe i uporabu

Additional notes and information

Rodno osjetljivo praćenje i vrednovanje koristi se kako bi se otkrilo bavi li se neki program različitim prioritetima i potrebama žena i muškaraca, ima li učinka na rodne odnose te za utvrđivanje rodnih aspekata koje treba uključiti u sustav praćenja i ocjenjivanja. Uključivanje izričitih ciljeva i indikatora rodne ravnopravnosti u fazi planiranja također osnažuje odgovornost u smislu postignutog napretka u pitanjima rodne ravnopravnosti. Učinkovito praćenje i vrednovanje koje uzima u obzir rodnu dimenziju treba uključiti kvantitativne i kvalitativne podatke kojima se mjeri učinak na rodne odnose. Vrlo je teško provesti značajnu anliza učinka na rodnu ravnopravnost bez dostatnih podataka.