Description

akademický, zpravidla mezidisciplinární přístup k analýze postavení žen a mužů a vztahů mezi nimi, jakož i genderový rozměr všech ostatních oborů