Description

Академски, обично интердисциплинарни приступ анализи положаја жена и мушкараца и родних односа, као и родне димензије свих осталих дисциплина.