Description

akademski, najčešće interdisciplinaran, pristup analizi situacija žena i muškaraca te rodnih odnosa, kao i rodne dimenzije svih drugih disciplina