Description

qasje akademike, zakonisht ndërdisiplinore, për analizën e situatave të grave dhe burrave dhe marrëdhëniet gjinore, si dhe dimensionin gjinor të të gjitha disiplinave të tjera