Description

kritické posúdenie toho, ako rozdiely v oblasti rodových rolí, činností, potrieb, príležitostí a práv/nárokov ovplyvňujú ženy, mužov, dievčatá a chlapcov v danej oblasti politiky, situácii alebo kontexte

Additional notes and information

Rodová analýza skúma vzťahy medzi ženami a mužmi a obmedzenia, ktorým pri dosahovaní rodovej rovnosti v danej politickej oblasti, situácii alebo kontexte vzájomne čelia. Analýza rodového hľadiska sa môže vykonávať na základe kvalitatívnych informácií a metód a/alebo na základe kvantitatívnych informácií poskytovaných rodovou štatistikou.