Description

krytyczne badanie wpływu różnic w rolach, zadaniach, potrzebach, możliwościach oraz prawach/przywilejach płci na kobiety, mężczyzn, dziewczęta i chłopców w danym obszarze polityki, sytuacji lub kontekście

Additional notes and information

Analiza problematyki płci bada relacje między kobietami i mężczyznami oraz ograniczenia względem siebie wzajemnie, jakie napotykają w osiąganiu równouprawnienia płci w obszarze danej polityki, w danej sytuacji lub kontekście. Analiza problematyki płci może zostać przeprowadzona na podstawie danych i metod jakościowych lub danych ilościowych dostarczanych w statystykach dotyczących płci.