Description

kritisk undersøgelse af, hvordan forskelle i kønsroller, aktiviteter, behov, muligheder og rettigheder påvirker kvinder, mænd, piger og drenge på et givet politisk område eller i en given situation eller sammenhæng

Additional notes and information

Kønsspecifik analyse, der undersøger relationerne mellem kvinder og mænd og de begrænsninger, de to køn står over for i forhold til at opnå ligestilling inden for et givet politikområde, i en given situation eller sammenhæng. Kønsanalyse kan foretages på grundlag af kvalitative oplysninger og metoder og/eller den kan baseres på kvantitativ information fra kønsstatistikker.