Description

kritisks izvērtējums par to, kā atšķirības dzimumu lomās, darbībās, vajadzībās, iespējās un tiesībās skar sievietes, vīriešus, meitenes un zēnus attiecīgā politikas jomā, situācijā vai kontekstā Dzimuma aspekta analīze ir socioekonomiskās analīzes tips, kurš atraisa kā dzimtes attiecības ietekmē attīstības problēmu. Dzimuma aspekta analīze iekļauj gan kvantitatīvus (statistikas), gan kvalitatīvus datus (analītiskus un relatīvus/mainīgus).

Additional notes and information

Dzimuma aspekta analīze pētī sieviešu un vīriešu attiecības un šķēršļus, ar kādiem viņi saskaras viens attiecībā pret otru, dzimumu līdztiesības panākšanā attiecīgā politikas jomā, situācijā vai kontekstā. Dzimuma askpeta analīzi var veikt, pamatojoties uz kvalitatīvu informāciju un metodēm un/vai pamatojoties uz dzimumu statistikas sniegtu kvantitatīvo informāciju.