Description

kritiškas poveikio, kurį lyčių vaidmenų, veiklos, poreikių, galimybių ir teisių skirtumai daro moterims, vyrams, mergaitėms ir berniukams konkrečioje politikos srityje, konkrečiomis aplinkybėmis ar kontekste, nagrinėjimas

Additional notes and information

Lyčių analizė nagrinėja moterų ir vyrų santykius ir apribojimus, su kuriais jie susiduria vienas kito atžvilgiu, siekdama užtikrinti lyčių lygybę tam tikroje politikos srityje, situacijoje ar kontekste. Lyčių analizę galima atlikti remiantis kokybine informacija ir metodais ir (arba) naudojant kiekybinę informaciją, kurią suteikia lyčių statistika.