Description

imscrúdú criticiúil ar an gcaoi a dtéann difríochtaí i dtaca le róil inscne, gníomhaíochtaí, riachtanais, deiseanna agus cearta/teidlíochtaí i gcion ar mhná, fir agus cailíní i réimse beartais, suíomh nó comhthéacs ar leith

Additional notes and information

Déanann anailís inscne scrúdú ar an gcaidreamh idir mná agus fir ar na srianta atá acu i gcoibhneas a chéile maidir le comhionannas inscne a bhaint amach in achar beartais, i gcás nó i gcomhthéacs ar leith. Féadtar anailís inscne a dhéanamh bunaithe ar fhaisnéis agus ar mhodhanna cáilíochtúla agus/nó bunaithe ar fhaisnéis cháinníochtúil a thugtar i staitisticí inscne.