Description

kritična raziskava načina, kako razlike v vlogah, dejavnostih, potrebah, možnostih in pravicah/upravičenostih spolov vplivajo na ženske, moške, dekleta in fante na danem javnopolitičnem področju oziroma v danima javnopolitični situaciji ali kontekstu

Additional notes and information

Analiza po spolu proučuje odnose med ženskami in moškimi ter omejitve, s katerimi se srečujejo drug glede na drugega pri doseganju enakosti spolov v danem polju oz. situaciji ali kontekstu javne politike. Analiza po spolu se lahko opravi na temelju kvalitativnih informacij in metod in/ali na temelju kvantitativnih informacij iz statističnih podatkov po spolu.