Description

Critical examination of how differences in gender roles, activities, needs, opportunities and rights/entitlements affect women, men, girls and boys in a given policy area, situation or context. 

See also: gender dimension

Additional notes and information

Tasa-arvoanalyysissa tutkitaan naisten ja miesten välisiä suhteita ja niitä rajoituksia, joita heillä on suhteessa toisinsa sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa tietyllä politiikan alueella, tilanteessa tai kehyksessä. Tasa-arvoanalyysi voidaan tehdä laadullisten tietojen ja menetelmien perusteella ja/tai sukupuolitilastoista saatavien määrällisten tietojen perusteella.