Description

Uurimine, kuidas soorollide, tegevuste, vajaduste, võimaluste ja õiguste erinevused mõjutavad naisi, mehi, tüdrukuid ja poisse konkreetses poliitikavaldkonnas, olukorras või kontekstis

Additional notes and information

Soolise analüüsiga uuritakse naiste ja meeste suhet ning piiranguid, mida nad kogevad soolise võrdõiguslikkuse saavutamisel konkreetses poliitikavaldkonnas, olukorras või kontekstis. Soolist analüüsi võib läbi viia kvalitatiivse info ja meetoditega ja/või kvantitatiivse info põhjal, mis tuleb soo lõikes esitatud statistikast.