Description

Rodna analiza je kritičko ispitivanje kako razlike u rodnim ulogama, aktivnostima, potrebama, mogućnostima i pravima/povlasticama utječu na žene, muškarce, djevojke i dječake u datoj oblasti, situaciji ili kontekstu.

Additional notes and information

Rodna analiza ispituje odnose između žena i muškaraca i ograničenja s kojima se suočavaju u odnosu na druge u postizanju rodne ravnopravnosti u datoj oblasti politike, situaciji ili kontekstu. Analiza roda može se sprovesti na osnovu kvalitativnih informacija i metoda i/ili na osnovu kvantitativnih podataka koje pružaju rodne statistike.