Description

De methode van genderanalyse geeft informatie over gender, and de relatie mer etniciteit, cultuur, klasse, leeftijd, handicap and andere posities, die belangrijk zijn in het begrijpen van verschillende patronen van betrokkenheid, gedrag en activiteiten waarover mannen en vrouwen in economische, sociale en wetelijke structuren.

Additional notes and information

Genderanalyse onderzoekt de relaties tussen vrouwen en mannen en de beperkingen waarmee zij ten opzichte van elkaar worden geconfronteerd in het bereiken van gelijkheid van vrouwen en mannen op een bepaald beleidsterrein, of in een bepaalde situatie of context. Genderanalyse kan worden uitgevoerd op basis van kwalitatieve informatie en methoden en/of op basis van kwantitatieve informatie uit genderstatistieken.