Description

eżaminazzjoni kritika ta’ kif differenzi fl-irwoli tas-sessi, attivitajiet, bżonnijiet, opportunitajiet u drittijiet/intitolamenti jaffettwaw in-nisa, l-irġiel, tfajliet, u subien f’dak il-qasam politiku, fis-sitwazzjoni jew fil-kuntest

Additional notes and information

L-analiżi tas-sessi teżamina r-relazzjonijiet bejn in-nisa u l-irġiel u r-restrizzjonijiet li jiffaċċjaw bejniethom biex tintlaħaq ugwaljanza bejn is-sessi f'qasam ta' politika, sitwazzjoni jew kuntest partikolari. L-analiżi tas-sessi tista' ssir fuq il-bażi ta' informazzjoni u metodi kwalitattivi u/jew ibbażata fuq informazzjoni kwantitattiva pprovduta mill-istatistika dwar is-sessi.