Description

si dikush mendon për veten e tij në aspektin e tërheqjes ndaj të njëjtit seks ose anëtarëve të seksit tjetër, bazuar në përvojat, mendimet dhe reagimet e veta, në vend se të përcaktojë veten bazuar në gjininë ose seksin e partnerëve seksualë

Additional notes and information

Kjo mund të përfshijë refuzimin e etiketimit të vetes me një identifikim seksual.