Description

tai, ką asmuo mano apie savo potraukį tos pačios ar kitos biologinės lyties asmenims, remiantis savo patirtimi, mintimis ir reakcijomis, o ne vertindamas save pagal tai, kurios biologinės ar socialinės lyties yra jo lytinis(-iai) partneris(-iai)

Additional notes and information

Tai gali apimti atsisakymą žymėti save seksualine tapatybe.