Description

náhled jedince na sebe sama z hlediska přitažlivosti k témuž pohlaví, nebo k příslušníkům či příslušnicím druhého pohlaví, vycházející z vlastních zkušeností, myšlení a reakcí jedince spíše než z jeho vlastní definice založené na genderu nebo pohlaví jeho/jejích sexuálních partnerů či partnerek.

Additional notes and information

Sexuální identitou může být i odmítnutí jednoznačné sexuální identifikace.