Description

personas domas par sevi attiecībā uz simpātijām pret sava vai cita dzimuma pārstāvjiem, pamatojoties uz savu pieredzi, domām un reakcijām, nevis definējot sevi, pamatojoties uz personas seksuālo partneru dzimti vai dzimumu

Additional notes and information

Tas var ietvert arī nevēlēšanos definēt savu seksuālo identitāti.