Description

način na koji osoba sebe doživljava u smislu privlačnosti prema pripadnicima vlastitog ili suprotnog spola na temelju vlastitog iskustva, misli i reakcija, a ne na temelju definiranja sebe prema rodu ili spolu svojih seksualnih partnera

Additional notes and information

Spolni identitet obuhvaća mogućnost odbijanja osobe da odredi svoj spolni identitet.