Description

spôsob, akým sa jednotlivec vníma pokiaľ ide o príťažlivosť k rovnakému alebo inému pohlaviu. Viac než na vymedzení sa na základe rodu alebo pohlavia svojich sexuálnych partnerov je toto vnímanie založené na vlastných skúsenostiach, myšlienkach a reakciách.

Additional notes and information

To môže zahŕňať aj odmietnutie identifikovať sa na základe pohlavia.