Description

Начинът, по който човек се възприема от гледна точка на влечението си към представители на своя или противоположния пол, въз основа на личния си опит, мисли и реакции.

Additional notes and information

Това може да включва отказ от поставяне на етикет за сексуална идентичност.