Description

sposób myślenia o sobie pod względem pociągu do członków własnej lub innej płci, oparty o własne doświadczenia, myśli i reakcje zamiast definiowania siebie w oparciu o płeć partnerów seksualnych

Additional notes and information

Może również obejmować odmowę określania siebie identyfikacją seksualną.