Description

Особa коју привлaчи неко другог полa осим влaститог. Видети такође: хетеросексуалност