Description

person që tërhiqet nga dikush i një seksi tjetër nga ai i një personi