Description

Сексуалност је централни аспект људског бића током живота и обухвата секс, родне идентитете и улоге, сексуалну оријентацију, еротичност, задовољство, интимност и репродукцију.

Additional notes and information

Сексуалност се доживљава и изражава у мислима, фантазијама, жељама, веровањима, ставовима, вредностима, понашањима, праксама, улогама и везама. Иако сексуалност може обухватити све ове димензије, нису све оне увек искусне или изражене. На сексуалност утиче интеракција биолошких, психолошких, социјалних, економских, политичких, културних, етичких, правних, историјских, верских и духовних фактора.