Description

cilvēka būtības galvenais aspekts visu dzīvi, kurš ietver dzimumu, dzimumidentitāti un dzimumu lomas, dzimumorientāciju, erotismu, baudu, intimitāti un reprodukciju

Additional notes and information

Seksualitāti piedzīvo un pauž domās, fantāzijās, vēlmēs, uzskatos, attieksmēs, vērtībās, uzvedībās, praksēs, lomās un attiecībās. Lai gan seksualitāte var ietvert visas šīs dimensijas, ne visas vienmēr tiek piedzīvotas vai paustas. Seksualitāti ietekmē bioloģisku, psiholoģisku, sociālu, ekonomisku, politisku, kultūras, ētisku, juridisku, vēsturisku, reliģisku un garīgu faktoru mijiedarbība.