Description

central aspekt av att vara människa genom hela livet som innefattar sex, könsidentitet och könsroller, sexuell läggning, erotik, njutning, intimitet och reproduktion

Additional notes and information

Sexualitet upplevs och uttrycks i tankar, fantasier, begär, uppfattningar, attityder, värderingar, beteenden, praxis, roller och relationer. Även om sexualitet kan inbegripa alla dessa dimensioner är det inte alltid som de upplevs eller uttrycks. Sexualitet påverkas av samverkan mellan biologiska, psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, rättsliga, historiska, religiösa och andliga faktorer.