Description

Seksualnost je centralni aspekt ljudskog bića tokom života i obuhvata seks, rodne identitete i uloge, seksualnu orijentaciju, erotičnost, zadovoljstvo, intimnost i reprodukciju.

Additional notes and information

Seksualnost se doživljava i izražava u mislima, fantazijama, željama, vjerovanjima, stavovima, vrijednostima, ponašanjima, praksama, ulogama i vezama. Iako seksualnost može obuhvatiti sve ove dimenzije, ne moraju se sve uvijek doživjeti ili izraziti. Na seksualnost utječe interakcija bioloških, psiholoških, socijalnih, ekonomskih, političkih, kulturnih, etičkih, pravnih, historijskih, vjerskih i duhovnih faktora.