Description

Централен аспект на човека през целия му живот, който обхваща пола, половите идентичности и роли, сексуалната ориентация, еротиката, удоволствието, интимността и възпроизводството.

Additional notes and information

Сексуалността се изживява и изразява чрез мислите, фантазиите, желанията, вярванията, нагласите, ценностите, поведенията, практиките, ролите и взаимоотношенията. Докато сексуалността може да включва всички тези измерения, не всяко от тях винаги бива изживяно или изразено. Сексуалността се повлиява от взаимодействието на биологични, психологически, социални, икономически, политически, културни, етични, правни, исторически, религиозни и духовни фактори.