Description

centralny aspekt człowieczeństwa przez całe życie obejmujący płeć, tożsamości i role płciowe, orientację seksualną, erotyzm, przyjemność, intymność i rozmnażanie

Additional notes and information

Seksualność jest doświadczana i wyrażana przez myśli, fantazje, pragnienia, wierzenia, postawy, wartości, zachowania, praktyki, role i związki. Chociaż seksualność może obejmować wszystkie te wymiary, nie wszystkie są zawsze doświadczane lub wyrażane. Na seksualność wpływa wzajemne oddziaływanie czynników biologicznych, psychologicznych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych, etycznych, prawnych, historycznych, religijnych i duchowych.