Description

ústredný aspekt človeka počas jeho života a zahŕňa pohlavie, rodové identity a úlohy, sexuálnu orientáciu, erotizmus, potešenie, intimitu a reprodukciu

Additional notes and information

Sexualita vychádza a vyjadruje sa v myšlienkach, fantáziách, túžbach, presvedčeniach, postojoch, hodnotách, správaní, praktikách, úlohách a vzťahoch. Kým sexualita môže zahŕňať všetky tieto rozmery, nie všetky sú založené na skúsenostiach a nie vždy sú vyjadrené. Sexualita je ovplyvnená vzájomným pôsobením biologických, psychologických, sociálnych, ekonomických, politických, kultúrnych, etických, právnych, historických, náboženských a duchovných faktorov.