Description

Inimeseks olemise keskne osa kogu elu jooksul, mis hõlmab sugu, sooidentiteete ja -rolle, seksuaalset orientatsiooni, erootikat, naudingut, intiimsust ja reproduktiivsust

Additional notes and information

Seksuaalsus väljendub mõtetes, fantaasiates, ihades, uskumustes, hoiakutes, väärtustes, käitumises, tegevustes, rollides ja suhetes. Kuigi seksuaalsus võib hõlmata kõiki neid dimensioone, ei koge või väljenda inimesed neid alati. Seksuaalsust mõjutab bioloogiliste, psühholoogiliste, sotsiaalsete, majanduslike, poliitiliste, kultuuriliste, eetiliste, juriidiliste, ajalooliste, religioossete ja spirituaalsete tegurite vastastikune mõju.