Description

centralt aspekt ved dét at være menneske gennem et helt liv. Det omfatter sex, kønsidentiteter og roller, seksuel orientering, erotik, glæde, intimitet og reproduktion

Additional notes and information

Seksualitet opleves og udtrykkes i tanker, fantasier, ønsker, overbevisninger, holdninger, værdier, adfærd, praksis, roller og relationer. Mens seksualitet kan omfatte alle disse dimensioner, opleves eller udtrykkes alle disse ikke til enhvr tid. Seksualitet påvirkes af samspillet mellem biologiske, psykologiske, sociale, økonomiske, politiske, kulturelle, etiske, juridiske, historiske, religiøse og åndelige faktorer.