Description

aspekt qendror i të qenit njeri gjatë gjithë jetës dhe përfshin seksin, identitetet gjinore dhe rolet, orientimin seksual, erotizmin, kënaqësinë, intimitetin dhe riprodhimin