Description

klíčová celoživotní součást lidského bytí, která zahrnuje pohlaví, genderové identity a role, sexuální orientaci, erotiku, potěšení, intimitu a reprodukci

Additional notes and information

Sexualita je prožívána a vyjadřována v myšlenkách, fantaziích, přáních, přesvědčeních, postojích, hodnotách, chování, zvyklostech, rolích a vztazích. Ačkoli sexualita může zahrnovat všechny zmíněné aspekty, nemusejí být všechny vždy prožívány či vyjádřeny. Sexualita je ovlivňována vzájemným působením biologických, psychologických, sociálních, hospodářských, kulturních, etických, právních, historických, náboženských a duchovních prvků.