Description

centraal aspect van het mens-zijn gedurende het hele leven, dat sekse, genderidentiteiten en -rollen, seksuele geaardheid, erotiek, genot, intimiteit en voortplanting omvat

Additional notes and information

Seksualiteit wordt ervaren en tot uitdrukking gebrachtin gedachten, fantasieën, verlangens, overtuigingen, attitudes, waarden, gedragingen, praktijken, rollen en relaties. Hoewel seksualiteit al deze dimensies kan omvatten, worden ze niet altijd allemaalervaren of geuit. Seksualiteit wordt beïnvloed door de interactie van biologische, psychologische, sociale, economische, politieke, culturele, ethische, juridische, historische, religieuze en spirituele factoren.