Description

Ihmisenä olemisen keskeinen puoli, joka sisältää biologisen ja sosiaalisen sukupuolen, sukupuoli-identiteetit ja -roolit, seksuaalisen suuntautumisen, eroottisuuden, mielihyvän, läheisyyden ja lisääntymisen

Additional notes and information

Seksuaalisuutta koetaan ja ilmaistaan ajatuksina, fantasioina, haluina, uskomuksina, asenteina, arvoina, käytöksenä, käytäntöinä, rooleina ja suhteina. Seksuaalisuus voi sisältää kaikki nämä ulottuvuudet, mutta kaikkia niitä ei aina koeta tai ilmaista. Seksuaalisuuteen vaikuttaa biologisten, psykologisten, sosiaalisten, taloudellisten, poliittisten, kulttuuristen, eettisten, oikeudellisten, historiallisten, uskonnollisten ja henkisten tekijöiden vuorovaikutus.