Description

Под сексуалном оријентацијом подразумијева се способност сваке особе за дубоку емоционалну, афективну и сексуалну привлачност и интимне и сексуалне односе са особама различитог пола, истог пола или више њих.