Description

schopnost jedince cítit hlubokou citovou a sexuální náklonnost a přitažlivost k jedincům jiného pohlaví, téhož pohlaví nebo více než jednoho pohlaví