Description

katras personas spēja just dziļu, emocionālu, romantisku un seksuālu pievilcību, kā arī veidot intīmas un seksuālas attiecības ar citas dzimtes, tās pašas dzimtes vai vairāku dzimšu pārstāvjiem