Description

sposobnost vsake osebe, da čuti globoko čustveno, afektivno in spolno privlačnost ter ima intimne in spolne odnose z osebami drugačnega spola, istega spola ali več kot enega spola