Description

Henkilön kyky tuntea syvällistä henkistä ja seksuaalista vetovoimaa ja kiintymystä eri sukupuolta, samaa sukupuolta tai eri sukupuolia olevia henkilöitä kohtaan ja ryhtyä intiimeihin ja seksuaalisiin suhteisiin näiden kanssa