Description

zdolność każdej osoby do głębokiego pociągu emocjonalnego, uczuciowego i seksualnego do jednostek innej płci, tej samej płci lub więcej niż jednej płci oraz do relacji intymnych i seksualnych z nimi